Waarom

University of Amsterdam

Wereldranglijst van universiteiten

Hoewel Nederland met circa 17 miljoen inwoners een klein land is, is het relatief goed vertegenwoordigd op de wereldranglijst van universiteiten, met acht  universiteiten in de top 100.

Snelle groei van de studentenpopulatie

Enkele jaren geleden had Nederland de vooruitziende blik om Engelstalig onderwijs een speerpunt te maken om zo internationale studenten aan te trekken.
Het aantal Engelstalige bacheloropleidingen neemt nog steeds toe en Nederland is na het Verenigd Koninkrijk het land met het grootste aantal Engelstalige masteropleidingen. Gecombineerd met de lage collegegelden en een open en multiculturele studeeromgeving heeft dit geleid tot een razendsnelle groei van het aantal studenten in Nederland, en dan met name van internationale studenten: dit aantal is alleen al van 2007 en 2011 met 40% toegenomen, een van de snelste groeitempo’s ter wereld.

Student4
Students

Grootste studentenpopulatie van Nederland

In Nederland heeft Amsterdam de grootste studentenpopulatie, en daarvan is 5% buitenlander. Maastricht heeft zowel absoluut als relatief het grootste aantal internationale studenten in Nederland: 7.500 buitenlandse studenten vormen 38% van de totale studentenpopulatie van de stad als gevolg van haar ligging, sterke internationale uitwisselingsafspraken, internationaal georiënteerde studieprogramma’s en buitenlandse talenkennis van de bevolking.

Gunstige toekomstperspectieven

De toekomstperspectieven voor Nederland zijn gunstig: het aantal studenten zal in de komende 12 jaar naar verwachting met 7,1% stijgen.
Het Engelstalige onderwijs en het lage collegegeld zullen buitenlandse studenten blijven aantrekken, en om deze verwachte groei van het aantal studenten in Nederland tot 2025 op te kunnen vangen zullen er tienduizenden nieuwe kamers nodig zijn.

Amsterdam Students
PBSA

Tekort aan studentenhuisvesting

Het tekort aan studentenhuisvesting betekent dat er momenteel in minder dan 20% van de vraag kan worden voorzien. Sinds 2011 is er weliswaar een aantal projecten specifiek voor studentenhuisvesting gerealiseerd maar voorheen werd deze markt vrijwel geheel gedomineerd door de sociale studentenhuisvesters en particuliere verhuurders.
Hierdoor is de Nederlandse markt voor studentenhuisvesting nog steeds onderontwikkeld en loopt achter op meer volwassen markten zoals het Verenigd Koninkrijk. Al enige tijd geleden signaleerde Crosslane dat vraag en aanbod niet in evenwicht waren en is toen de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een portefeuille van studentenaccommodaties in Nederland in kaart gaan brengen, te beginnen met het eerste project in Amsterdam en met ambitieuze plannen om in de komende vijf jaar de doelstelling van 7.500 kamers te bereiken.