Ambitie

Gunstige toekomstperspectieven

De toekomstperspectieven voor Nederland zijn gunstig: het aantal studenten zal in de komende 12 jaar naar verwachting met 7,1% stijgen. Het Engelstalige onderwijs en het lage collegegeld zullen buitenlandse studenten blijven aantrekken, en om deze verwachte groei van het aantal studenten in Nederland tot 2025 te kunnen opvangen zullen er tienduizenden nieuwe kamers nodig zijn.

 

Het tekort aan studentenhuisvesting betekent dat er momenteel in minder dan 20% van de vraag kan worden voorzien. Sinds 2011 is er weliswaar een aantal projecten specifiek voor studentenhuisvesting gerealiseerd, maar voorheen werd deze markt vrijwel geheel gedomineerd door de sociale studentenhuisvesters en particuliere verhuurders.

 

Hierdoor is de Nederlandse markt voor studentenhuisvesting nog steeds onderontwikkeld en loopt achter op meer volwassen markten zoals het Verenigd Koninkrijk. Al enige tijd geleden signaleerde Crosslane dat vraag en aanbod niet in evenwicht waren en is toen de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een portefeuille van studentenaccommodaties in Nederland in kaart gaan brengen, te beginnen met het eerste project in Amsterdam en met ambitieuze plannen om in de komende vijf jaar de doelstelling van 7.500 kamers te bereiken.

 

Crosslane Dutch Developments ziet kansen in het ontwikkelen van onafhankelijke studentenhuisvesting met bijbehorende algemene voorzieningen. We streven ernaar om een portefeuille van 7.500 kamers op te bouwen zowel door nieuwbouw als door de aankoop en renovatie van bestaande studentenpanden.

Wij zijn actief op zoek naar:

  • Bestaande studentenwoningen met verbouwingspotentieel
  • Ontwikkelingsvastgoed
  • Panden die voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld kantoorpanden en hotels en herontwikkeld kunnen worden
  • Omvang: 150 tot 500 kamers

Netherlands Target Locations
7

% Growth in Student Population Over Next 12 Years

2007

Crosslane Group Founded in

103180

Full Time Students in Amsterdam

7500

Target Number of Beds in Netherlands by 2020

Vooraanstaand Team

Ons team heeft uitgebreide ervaring in de studentenhuisvestingssector, wat ons in staat stelt een breed scala aan diensten te leveren. U zult merken ons team enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd is in wat zij doet, wat ons een sterk platform geeft in het samen realiseren van onze toekomstambities.